Holbergstuens interiør

Bybildet er forandret siden Holbergs tid, men ennå har byen sitt særpreg.

 

Holbergstuens spesielle interiør og atmosfære er et bindeledd mellom gammel og ny tid. Et intimt miljø forenet med et moderne kjøkken gjør be­søket til en hyggestund. Fra restauranten ser en ut over Torvalmenningen, byens sentrum.

 

Holbergstuen en særpreget res­taurant i en tradi­sjonsrik by.

 

Bordet står alltid dekket for Dem.

meny mail instagram tripadvisor map wesselstuen Twitter